Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

11.01: Studentliste

Vi skal her lage et system som holder på data om studenter på Ifi.

a) Lag en klasse Student. I konstruktøren skal den ta i mot verdier for navn, brukernavn og telefonnummer. Student skal ha en printInfo()-metode som printer ut informasjon om navn, brukernavn og telefonnummer.
Eksempel på utskrift fra printInfo():

Navn: Geir
Brukernavn: geirer
Telefonnr: 12345678

b) Skriv et testprogram, der du oppretter en ordliste (dictionary) som skal inneholde studenter.
c) Opprett minst tre Student-objekter, og legg dem inn i ordlisten med navn som nøkkel.
d) Iterer over ordlisten og skriv ut all informasjon som finnes om hver student.
e) Lag en metode for som tar inn et navn, og sjekker om noen student er registrert ved det navnet. Om ja, print ut informasjon om studenten. Om nei, skriv ut feilmelding.

Eksempel på interaksjon:

> python3 studentsystem.py
Hvilken student vil du soke etter?
> Ole Petter
Ole Petter finnes ikke i systemet.

> python3 studentsystem.py
Hvilken student vil du soke etter?
> Roar
Roar finnes i systemet.
Navn: Roar
Brukernavn: roahas
Telefonnr: 13579012

f) Utvid programmet så man kan legge til nye studenter.