Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.10: Quiz

Skriv et program der du ber om brukerinput på ett eller flere trivia-spørsmål. Hvis du ikke kommer på et spørsmål får du et gratis her: "Hva heter hovedstaden i Marokko?" (svaret er "Rabat").

Lagre det rette svaret i en tekststreng.

Skriv en if-test for å sjekke om brukeren har svart rett på spørsmålet. Hvis de har svart riktig skal programmet skrive ut "Helt rett!". Hvis ikke skal programmet skrive ut "Beklager, svaret var" og deretter det riktige svaret du har lagret.

Vis løsningsforslag
svar = input("Hva heter hovedstaden i Marokko?")
rett_svar = "Rabat"

if svar == rett_svar :
    print("Helt rett!")
else :
    print("Beklager, svaret var", rett_svar)