Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

02.08: Kroppstemperatur

Navn: kroppstemperatur.py

Hos friske mennesker varierer kroppstemperaturen vanligvis mellom 36.5 og 37.5 grader. Lag et program som avgjør om en persons kroppstemperatur ligger henholdsvis under, innenfor eller over normal kroppstemperatur. Programmet skal lese kroppstemperaturen fra terminal.

(Hint: Her må du lese inn desimaltall fra terminalen! Vi kan bruke float() for å konvertere String til desimaltall).

Vis løsningsforslag
inp = input("Oppgi kroppstemperatur:\n> ")
temp = float(inp)

if temp < 36.5 : 
    print("Du har lavere kroppstemperatur enn normalen")
elif temp > 37.5 :
    print("Du har høyere kroppstemperatur enn normalen")
else:
    print("Du har normal kroppstemperatur")