Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

02.06: Mindre eller større enn

Navn: mindre_større.py

a) Lag et program som tar inn et tall fra brukeren og skriver ut om tallet er mindre eller større enn 10.
b) Legg deretter til en test til for å sjekke om tallet er mindre eller større enn 20.
c) Endre programmet slik at brukeren kun får én tilbakemelding per tall som er tastet inn.

Programmet skal kunne se slik ut under kjøring:

Tast inn et tall: 
> 13
Tallet er mellom 10 og 20

Tast inn et tall: 
> 9
Tallet er under 10

Tast inn et tall: 
> 22
Tallet er over 20
Vis løsningsforslag
inp = input("Tast inn et tall:\n> ")
tall = int(inp)

if tall < 10 :
    print("Tallet er under 10")
elif tall > 10 and tall < 20 : 
    print("Tallet er mellom 10 og 20")
elif tall == 10 or tall == 20 : 
    print("Tallet er", tall)
else:
    print("Tallet er over 20")