Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

2.05: Finn ut om siste siffer er felles

Navn: siste_siffer.py

Gitt tre heltallsvariable, a, b og c med ikke-negative verdier som du velger selv. Sjekk om to eller flere har felles siste siffer, og skriv eventuelt ut disse til skjerm.

Hint: se om du kan bruke modulo-operatøren (%)!

Vis løsningsforslag
a = 43
b = 123
c = 324

if a % 10 == b % 10:
    print("a og b har like siste siffer")

if a % 10 == c % 10:
    print("a og c har like siste siffer")

if b % 10 == c % 10: 
    print("b og c har like siste siffer")

Operatoren % som er brukt her, kalles "modulo". Den beregner resten av det første tallet delt på det andre tallet. I 10-tallssystemet vil resten av et tall delt på 10 alltid være det siste sifferet i tallet (prøv selv!).

Merk at vi bruker if hele veien, og ikke elif. Årsaken er at det er mulig at flere tall har felles siste siffer -- og da vil vi ha ut alle!