Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.12: Regn ut produktet av to heltall.

Navn: produkt.py

a) Lag et program som ber om og leser inn to heltall. Programmet skal deretter regne ut produktet av de to tallene og skrive ut svaret.

Her er et eksempel på hvordan en kjøring av programmet kan se ut:

Oppgi verdien til x: 
> 5
Oppgi verdien til y: 
> 4
Produktet av x og y er 20.
Vis løsningsforslag
x = int( input("Oppgi verdien til x:\n> ") )
y = int( input("Oppgi verdien til y:\n> ") )
print("Produktet av x og y er", x * y)

Merk at vi her ikke mellomlagrer verdien bruker gir før vi konverterer fra string til int. Man kunne også skrevet

inp = input("Oppgi verdien til x:\n> ")
x = int(inp)