Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.09: Sammenligning av to tall

Navn: sammmenlign.py

Lag et program som inneholder to heltallsvariable, a og b. Gi variablene verdier som du selv velger. Sjekk om a er større enn b, og skriv ut til skjerm enten "a er større enn b" eller "a er ikke større enn b". Varier verdiene du setter for a og b, og sjekk at resultatet blir som forventet i alle tilfellene.

Vis løsningsforslag
a = 4
b = 2

if a > b :
    print("a er større enn b")
else:
    print("a er ikke større enn b")