Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

2.12: Kjøretidsfeil

Finn tre kjøretidsfeil i følgende programkode:

import java.util.Scanner;

class HarKjoretidsfeil {
  public static void main(String[] args) {
    int x = 0;
    int y = 0;
    Scanner tastatur = new Scanner("System.in");

    System.out.println("Tast inn to heltall");
    x = Integer.parseInt(tastatur.nextLine());
    x = Integer.parseInt(tastatur.nextLine());

    System.out.println("Summen av tallene er: " + x + y);
  }
}
Vis løsningsforslag
 1. Linje 6: System.in står i anførselstegn. Dette vil passere kompilering, men lesing blir da fra en antatt fil kalt "System.in" -- ikke terminalen.
 2. Linje 8 og 9: Leser til variabelen x to ganger -- y står uberørt.
 3. Linje 11: Slå en parentes rundt (x + y) for å beregne den faktiske summen. Utskriften som står, vil skrive tallene i x og y etter hverandre.