Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

02.01: Hello World!

Navn: hello_world.py

a) Lag et program som lagrer tekststrengen "Hello" i en variabel "hello" og print denne variabelen til terminalen.
b) Lag en variabel "world" som tar var på tekststrengen "World".
c) Print nå begge variablene til skjermen i kun én print-setning

UTFORDRING
d) Bruk variablene "hello" og "world" i en eller flere print-setning til å gi utskriften

Hello? World?

Hint: Som parameter til print() kan man gi sep="" for at det ikke skal komme mellomrom mellom parameterene

Vis løsningsforslag
hello = "Hello"
print(hello)

world = "World"
print(world)

print(hello + world)
#print(hello +" "+ world) om man skal ha mellomrom mellom ordene.

print(hello, "? ", world, "?", sep="")