Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.06: Summering av heltall

Filnavn: sum_heltall.py

Lag to heltallsvariabler og kall dem a og b. Lagre verdiene 4 og 5 i variablene. Skriv ut summen av tallene.

Vis løsningsforslag
a = 4
b = 5
print("Summen er:", a+b)