Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.04: Tilordning og utskrift

Filnavn: hei_verden.py

a) Skriv et program som skriver "Hei Verden!" til terminalen.
b) Utvid programmet med en heltallsvariabel alder som har verdien 4.
c) Skriv ut "Alder: " og verdien av alder til terminalen.
d) Legg inn følgende kommentar i programmet: "Nå endrer vi verdien av variabelen alder :".
e) Endre verdien i variabelen alder til din egen alder. Skriv ut en ny linje til terminalen med en passende tekst og den nye verdien til alder.
f) Kjør programmet ditt.

Vis løsningsforslag
print("Hei Verden!")
alder = 4
print("Alder: ", alder)
# Nå endrer vi verdien av variabelen alder: 
alder = 400
print("Min alder er:", alder)
python3 hei_verden.py