Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.03: Personinformasjon

Filnavn: person.py

  1. Skriv ditt navn, tlf og adresse til terminal på samme linje.
  2. Skriv ditt navn, tlf og adresse til terminal på hver sin linje.
Vis løsningsforslag
# 1
print("Ola Nordmann 81549300 Gategaten 21")

# 2
print("Ola Nordmann\n81549300\nGategaten 21")
# eller
print("Ola Nordmann")
print("81549300")
print("Gategaten 21")