Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.01: Velkommen til IN1000

Filnavn: velkommen.py

Kopier koden nedefor til en fil du kaller velkommen.py på din datamaskin.
Naviger deg til riktig mappe i terminalen og kjør programmet

print("Velkommen til IN1000")

Hint: For å navigere i mapper i terminalen, bruk kommandoen "cd". Kjør programmet med "python3 ".

Vis løsningsforslag
python3 velkommen.py