Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

2.02: Utskrift med metode

Navn: Utskrift.java

a) Skriv en metode som tar i mot en streng, og skriver denne ut i terminalen. Metodesignaturen skal se slik ut:

public static void utskrift(String tekst);

b) Skriv en metode som tar i mot et heltall, og skriver ut denne i terminalen. Kan metodene nå hete det samme?

c) Endre metoden fra b slik at vi tar i mot to heltall og plusser dem sammen. Skriv så ut resultatet til terminalen.

Vis løsningsforslag
class Utskrift {

 public static void main(String[] args) {
  String enTekst = "Her er en tekst";
  int tall1 = 2;
  int tall2 = 5;

  utskrift(enTekst);
  utskrift(tall1);
  utskrift(tall1, tall2);
 }

  // Oppgave a
  public static void utskrift(String tekst) {
    System.out.println("Tekst: " + tekst);
  }

  // Oppgave b
  public static void utskrift(int tall){
   System.out.println("Tall: " + tall);
  }

  // Oppgave c
  public static void utskrift(int tall1, int tall2) {
    System.out.println("Sum av tallene: " + (tall1 + tall2));
  }
}