Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.08: Utskrift med formatering

  1. Les om formattering av utskrift i læreboka s. 54-57 eller i Python-dokumentasjonen (https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html).
  2. Skriv et program hvor du definerer to flyttallsvariabler: lengde og bredde. Gi disse variabelen verdiene 10.101 og 3.843.
  3. Skriv ut følgende setning ved å bruke formatering av utskrift og de to variablene:
Rektangelet er 10.1 cm langt og 3.8 cm bredt.