Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.09: Utskrift av sirkelberegning

 1. Les om formattering av utskrift på side 54-57 i læreboken (Python for Everyone) eller i Python-dokumentasjonen (https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html).
 2. Skriv et program som inneholder en variabel radius som er et flyttall.
 3. Beregn så diameter, areal og omkrets av sirkelen i tre nye variabler.
 4. Skriv ut disse verdiene, men vis kun 2 desimaler. Sørg også for at tallene blir plassert like langt til høyre. Se under for eksempel på utskrift:
Diameter:  12.00
Areal:   113.10
Omkrets:   37.70