Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

0.09: Enkel Regning

Filnavn: Regning.java

a) Skriv en klasse du kaller "Regning.java" som inneholder main-metoden.

b) Lagre et heltall du finner på selv i en variabel du kaller "tall"

c) Skriv ut det dobbelte av "tall" på formatet "Det dobbelte av tall er : "

d) Skriv ut kvadratet av "tall" på formatet "Kvadratet av tall er: "
Hint: Å kvadrere et tall vil si å opphøye det i 2 ( tall^2 )

e) Skriv ut differansen melllom 100 og tallet ditt på formatet "Differansen mellom 100 og tall er: "

Vis løsningsforslag
class Regning{
 public static void main(String [] args){
  // b
  int tall = 5;

  // c
  System.out.println("Det dobbelte av tall er : " + (tall*2));

  // d
  System.out.println("Kvadratet av tall er: " + (tall*tall));

  // e
  System.out.println("Differansen mellom 100 og tall er : " + (100 - tall));

 }
}