Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.07: Areal av rektangel

Lag to variabler, en for bredde og en for høyde. Bestem selv verdiene. Skriv ut verdiene til terminalen. Lag en tredje variabel for arealet til rektangelet med verdi bredde ganger høyde. Skriv ut arealet til terminalen.

Vis løsningsforslag
bredde = 10
hoyde = 20
print("Bredde:", bredde)
print("Høyde:", hoyde)

areal = bredde * hoyde
print("Areal:", areal)