Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

2.04: Bytte verdier

Oppgaven er hentet fra Big Java: Late objects (R5.14)

Se på metoden under. Den skal bytte verdien i to variabler:

public static void main(String[] args) {
  int x = 3;
  int y = 4;
  variabelBytte(x, y);
  System.out.println(x + " " +y);
}

public static void variabelBytte(int a, int b) {
  int temp = a;
  a = b;
  b = temp;
}

Hvorfor fungerer ikke metoden slik den skal?

Vis løsningsforslag

Metoden bytter verdien i variablene, men siden den ikke returnerer noe, vil ikke verdiene av x og y oppdateres i main. x og y som eksisterer i metoden variabelBytte, er kopier av verdiene til x og y som sendes fra main -- ikke de faktiske variablene.