Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

10.09: Ordreløkke.

Filnavn: min_ordrelokke.py

a) Lag en funksjon print_sum som leser inn to tall fra brukeren og printer summen av dem til terminalen.

b) Lag en funksjon print_hei som leser inn et navn fra brukeren og printer "Hei, " til terminalen.

c) Skriv kode som gjør at programmet ditt leser inn tall fra brukeren helt til brukeren taster 0. For hver gang brukeren har skrevet inn et tall skal brukeren taste enter. Hint: bruk input i en while-løkke!

d) Sjekk nå hvilket tall brukeren taster inn. Hvis tallet er 1 skal programmet kalle funksjonen print_sum og hvis tallet er 2 skal programmet kalle funksjonen print_hei. Dersom det er et annet tall skal programmet gi en egenlaget feilmelding.

e) Lag en funksjon print_meny som printer menyen til brukeren. Kall denne funksjonen før hver gang brukeren skal taste inn et tall.

Eksempelkjøring av programmet (brukeren har valgt menyvalg 1 og deretter 0):

> python3 min_ordrelokke.py
*******MENY*******
0. Avslutt
1. Print summen av to tall
2. Print velkomsthilsen
Tast valg: 1
Skriv inn et tall: 2
Skriv inn et tall til: 4
Summen av tallene er 6
*******MENY******* 
0. Avslutt
1. Print summen av to tall
2. Print velkomst hilsen
Tast valg: 0
Vis løsningsforslag
def print_sum():
  tall1 = int(input("Skriv inn et tall: "))
  tall2 = int(input("Skriv inn et tall til: "))
  print("Summen av tallene er:", tall1+tall2)

def print_hei():
  navn = input("Skriv inn navnet ditt: ")
  print("Hei,", navn)

def print_meny():
  print("*******MENY*******")
  print("0. Avslutt")
  print("1. Print summen av to tall")
  print("2. Print velkomsthilsen")

while True:
  print_meny()
  tall = int(input("Tast valg: "))

  if tall == 0:
    break
  elif tall == 1:
    print_sum()
  elif tall == 2:
    print_hei()