Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

10.08: Prinsessa og erten.

Filnavn: prinsessa_og_erten.py

a) Lag et program som leser inn filen "princessandthepea.txt" til en liste. Det er kun ett ord per linje.

b) Lag en funksjon antall_fire_tegn som sjekker lengden på hvert ord og returnerer hvor mange av ordene som har lengde 4.

c) Lag en funksjon forste_bokstav som tar i mot et ord og en bokstav og sjekker om ordet started med bokstaven. Hvis det gjør det skal ordet skrives ut i terminalen. Bruk denne metoden til å finne ut hvor mange ord som begynner på "a" i filen.

Vis løsningsforslag

Merk at vi har brukt variabelnavnet "ordet" istedenfor "ord", da "ord" er en innebygd funksjon i Python.

def antall_fire_tegn(ordliste):
  antall = 0
  for ordet in ordliste:
    if len(ordet) == 4:
      antall += 1
  return antall

def forste_bokstav(ordet, bokstav):
  if ordet[0] == bokstav:
    print(ordet)
    return True
  return False

fil = open("princessandthepea.txt", "r")
ordene = []

for linje in fil:
  ordene.append(linje.rstrip())


print("Antall ord på fire tegn:", antall_fire_tegn(ordene))

antall = 0
for ordet in ordene:
  if forste_bokstav(ordet, "a"):
    antall += 1

print("Antall ord som starter på a", antall)