Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

10.01: Lite person-system

Lag et program som leser inn kommandoer fra terminalen.
Vi skal ha følgende kommando-muligheter:

 1. Ny person: En funksjon hvor vi leser inn navnet og alderen til en person og lagrer dette i en liste. Skal kun sette inn personen hvis personen ikke allerede er lagret i listen.
 2. Alle: Skriver ut personene (med navn og alder) som vi har lest inn fra terminalen.
 3. Slett: Sletter alle personene vi har lest inn.
Vis løsningsforslag
class Person:
  def __init__(self, navn, alder):
    self._navn = navn
    self._alder = alder

  def hent_alder(self):
    return self._alder

  def hent_navn(self):
    return self._navn


class Admin:
  def __init__(self):
    self._personer = []

  def sett_inn(self):
    navn = input("Oppgi navn: ")
    alder = input("Oppgi alder: ")
    finnes = False
    for p in self._personer:
      if p.hent_navn() == navn:
        finnes = True
        print(navn, "finnes fra før i listen!")
    if not finnes:
      self._personer.append(Person(navn, alder))

  def print_alle(self):
    if len(self._personer) == 0 : 
      print("Ingen personer i listen")
      return

    print("***")
    print("Alle personer:")
    for p in self._personer :
      print(p.hent_navn(), "-", p.hent_alder(), "år")
    print("***")

  def slett(self):
    self._personer = []
    print("Alle personer slettet.")

  def kommandolokke(self):
    while True :
      print("Oppgi kommando nr:")
      print("1. Sett inn ny person")
      print("2. Vis alle personer")
      print("3. Slett alle personer")
      print("4. Avslutt")

      inp = input("Valg: ")
      if inp == "1" :
        self.sett_inn()
      elif inp == "2":
        self.print_alle()
      elif inp == "3":
        self.slett()
      elif inp == "4":
        return
      else:
        print("Ugyldig valg")

a = Admin()
a.kommandoløkke()