Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

10.04: Universitet og student

Gitt følgende forenklede UML-diagram

Skriv et program som svarer til diagrammet.

  • System skal inneholde en dictionary med alle Universiteter, der universitetene er identifisert ved sitt navn.
  • System skal inneholde en funksjon som skriver ut navnet på alle universiteter som er tilknyttet.
  • Universitet skal inneholde en dictionary der alle studenter skal være identifisert ved sine navn.
  • Universitetklassen skal inneholde en funksjon for å skrive ut informasjon om alle sine studenter.
  • Studentklassen skal inneholde data om navn, fødselsnummer og studieprogram.

Skriv til slutt kode som oppretter et System. Legg til UiO og UiB i systemet, og lag noen studenter tilknyttet hvert universitet.

Utfordring: Skriv en funksjon i Universitet som skriver ut informasjon om studenter tilknyttet ett bestemt program. Eksempel på kall:

system.hent_universitet("UiO").print_program_stud("Informatikk")