Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

10.07: Telle vokaler.

Filnavn: vokaler.py

a) Lag et program som leser inn et ord fra brukeren.

b) Lag en liste vokaler som inneholder alle vokalene vokalene.

c) Bruk deretter for-løkker til å gå gjennom ordet du leste inn fra brukeren og som teller hvor mange vokaler det er i ordet. Skriv ut resultatet til terminalen.

Hint: Her må du bruke to for-løkker. Prøv å få programmet til å fungere for store og små bokstaver.

Eksempel på kjøring:

> python3 vokaler.py
Skriv inn et ord: Informatikk
Antall vokaler er 4.
Vis løsningsforslag
vokaler = ["a", "e", "i", "o", "u", "y", "æ", "ø", "å"]

ordet = input("Skriv inn et ord: ")

antall = 0
for c in ordet.lower():
  for v in vokaler:
    if c == v:
      antall += 1
      break

print("Antall vokaler er", antall)