Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

10.06: Finne største tall og reversere liste.

Filnavn: listelek.py

a) Lag en liste og sett inn 5 tall ved hjelp av brukerinput.

b) Lage en funksjon storste_tall som tar i mot en liste og som finner det største tallet i listen. Vi antar at alle tallene er positive. Kall funksjonen med listen fra oppgave a) som parameter, ta vare på returverdien i en variabel, og skriv ut denne verdien til terminalen. Forsøk å gjøre dette uten å bruke funksjonen max.

c) Lag en funksjon reverser_liste som tar i mot en liste og som flytter alle elementene over i en annen liste, men i motsatt rekkefølge. Funksjonen skal returnere den nye listen. Print ut elementene i den nye listen til terminalen. Forsøk å gjøre dette uten å bruke funksjonen reversed.

d) Endre programmet ditt så du leser inn fra en fil med fem heltall i stedet for fra brukeren. Du kan kalle filen "listelek.txt".

Vis løsningsforslag

Løsningsforslag for a, b og c.

def storste_tall(liste):
  storste = 0
  for i in liste:
    if i > storste:
      storste = i
  return storste

def reverser_liste(liste):
  reversert = []
  for i in range(len(liste) - 1, -1, -1):
    reversert.append(liste[i])
  return reversert

liste = []
for _ in range(5):
  liste.append(int(input("Skriv inn et heltall: ")))

print(storste_tall(liste))
print(reverser_liste(liste))