Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

10.05: Stigende eller synkende rekkefølge

Filnavn: rekkefolge.py

a) Lag et program som leser inn tre tall fra brukeren.

b) Sjekk om tallene er sortert i stigende rekkefølge, synkende rekkefølge eller ingen rekkefølge. Avhengig av dette skal programmet printe "Stigende", "Synkende" eller "Ingen".

Eksempel på kjøring av programmet:

> python3 rekkefolge.py
Skriv inn tre tall: 
> 1
> 2
> 3
Stigende

> python3 rekkefolge.py
Skriv inn tre tall: 
> 3
> 2
> 4
Ingen 
Vis løsningsforslag
tall = []
for i in range(3):
    tall.append(int(input("Skriv inn et heltall: ")))

if tall[1] > tall[0] and tall[2] > tall[1]:
    print("Stigende")
elif tall[0] > tall[1] and tall[1] > tall[2]:
    print("Synkende")
else:
    print("Ingen")