Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

0.05: Tilordning og utskrift

Filnavn: HeiVerden.java

a) Skriv et program som skriver "Hei Verden!" til terminalen.
b) Utvid programmet med en deklarasjon av en heltallsvariabel alder.
c) Gi variabelen alder verdien 4. Skriv ut "Alder: " og verdien av alder til terminalen.
d) Legg inn følgende kommentar i programmet: "Nå endrer vi verdien av variabelen alder:".
e) Endre verdien i variabelen alder til din egen alder. Skriv ut en ny linje til terminalen med en passende tekst og den nye verdien til alder.
f) Kompiler og kjør programmet ditt.

Vis løsningsforslag
class HeiVerden{
  public static void main (String[] args){
    System.out.println("Hei Verden!");
    int alder;
    alder = 4;
    System.out.println("Alder: " + alder);

    //Nå endrer vi verdien av variabelen alder:
    alder = 21;
    System.out.println("Hei Verden, min alder er " + alder + "!");
  }
}