Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

0.08: SumHeltall

Filnavn: SumHeltall.java

Skriv et program med en klasse SumHeltall med en main-metode. Lag to variabler av typen int og kall dem a og b. Lagre verdiene 4 og 5 i variablene. Skriv ut summen av tallene.

Vis løsningsforslag
class SumHeltall {
  public static void main(String[] args) {
    int a;
    int b;

    a = 4;
    b = 5;

    System.out.println("Summen er: " + (a + b));
  }
}