Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.08: Mindre eller større enn.

Navn: MindreStorre.java

a) Lag et program som tar inn et tall fra brukeren og skriver ut om tallet er mindre eller større enn 10.
b) Legg deretter til en test til for å sjekke om tallet er mindre eller større enn 20.
c) Endre programmet slik at brukeren kun får én tilbakemelding per tall som er tastet innn.

Programmet skal kunne se slik ut under kjøring:

Tast inn et tall: 
> 13
Tallet er mellom 10 og 20

Tast inn et tall: 
> 9
Tallet er under 10

Tast inn et tall: 
> 22
Tallet er over 20
Vis løsningsforslag
import java.util.Scanner;

class MindreStorre {
  public static void main(String[] args) {
    int tall;
    Scanner tastatur = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Tast inn et tall:");
    tall = Integer.parseInt(tastatur.nextLine());

    if(tall < 10) {
      System.out.println("Tallet er under 10");
    } else if(tall > 10 && tall < 20) {
      System.out.println("Tallet er mellom 10 og 20);
    } else {
      System.out.println("Tallet er over 20");
    }
  }
}