Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

2.13: Like strenger

a) Koden under printer ut "Navnene er ikke like!". Hva er feil?

class LikeStrenger{
  public static void main(String [] args){
    String navn1 = new String("Maria");
    String navn2 = new String("Maria");

    if(navn1 == navn2){
      System.out.println("Navnene er like!");
    } else {
      System.out.println("Navnene er ikke like!");
    }
  }
}

b) Endre programmet slik at det fungerer.

Vis løsningsforslag

a) Feilen er at vi benytter oss av '=='. Om man skal sjekke likhet for strenger er like, må man benytte seg av metoden .equals().

b) Programmet kunne heller ha sett slik ut:

class LikeStrenger{
  public static void main(String [] args){
    String navn1 = new String("Maria");
    String navn2 = new String("Maria");

    if(navn1.equals(navn2)){
      System.out.println("Navnene er like!");
    } else {
      System.out.println("Navnene er ikke like!");
    }
  }
}