Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.06: Regn ut produktet av to heltall.

Navn: Produkt.java

a) Lag et program som ber om og leser inn to heltall. Programmet skal deretter regne ut produktet av de to tallene og skrive ut svaret.

Her er et eksempel på hvordan en kjøring av programmet kan se ut:

Oppgi verdien til x: 
> 5
Oppgi verdien til y: 
> 4
Produktet av x og y er 20.

b) Endre programmet slik at programmet sjekker om differansen mellom tallene er positiv eller negativ og skriver ut en passende beskjed til brukeren.

Vis løsningsforslag
import java.util.Scanner;

class Produkt {
  public static void main(String[] args) {
    int x;
    int y;
    Scanner tastatur = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Oppgi verdien til x:");
    x = Integer.parseInt(tastatur.nextLine());

    System.out.println("Oppgi verdien til y:");
    y = Integer.parseInt(tastatur.nextLine());

    System.out.println("Produktet av x og y er " + (x*y));
  }
}

Her kunne man også brukt midlertidige String-variabler for å holde på verdiene før parseInt(). Med løsningen ovenfor konverterer man inntastet verdi av typen String til int direkte.