Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.13: Høyde.

Filnavn: Hoyde.java

Du skal lage en program som gir tar inn en høyde i cm fra bruker, og skriver ut et av følgende alternativer:
- Du er lav.
- Du er middels.
- Du er høy.

Grensen for å være lav er om høyde < 140 cm, og grensen for å være høy er om høyde > 190 cm.

Vis løsningsforslag
import java.util.Scanner;

class Hoyde{
  public static void main(String [] args){
    int lav = 140;
    int hoy = 190;

    //Innlesing fra bruker
    System.out.println("Skriv inn din hoyde:");
    Scanner tastatur = new Scanner(System.in);
    String linje = tastatur.nextLine();
    int brukerHoyde = Integer.parseInt(linje);

    if(brukerHoyde < lav){
      System.out.println("Du er lav.");
    } else if (brukerHoyde > hoy){
      System.out.println("Du er hoy.");
    } else {
      System.out.println("Du er middels.");
    }
  }
}