Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.12: Handletur

Navn: Handletur.java

Programmet skal regne ut totalpris for en bruker etter å ha vært på handletur. De varene det er mulig å kjøpe er brød, melk, ost og youghurt.

Prisene er som følger:
Brød: 20 kr.
Melk: 15 kr.
Ost: 40 kr.
Youghurt: 12 kr.

Eksempel på interaksjon med programmet:

Hei! Velkommen til IFI-butikken.
Hvor mange brød vil du ha?
> 2
Hvor mange melk vil du ha?
> 1
Hvor mange ost vil du ha?
> 1
Hvor mange yoghurt vil du ha?
> 3
Du skal betale: 131 kr.
Vis løsningsforslag
import java.util.Scanner;

class Handletur {
  public static void main(String[] args) {
    int antBrod;
    int antMelk;
    int antOst;
    int antYog;

    Scanner tastatur = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Hvor mange brod vil du ha?");
    antBrod = Integer.parseInt(tastatur.nextLine());

    System.out.println("Hvor mange melk vil du ha?");
    antMelk = Integer.parseInt(tastatur.nextLine());

    System.out.println("Hvor mange ost vil du ha?");
    antOst = Integer.parseInt(tastatur.nextLine());

    System.out.println("Hvor mange yoghurt vil du ha?");
    antYog = Integer.parseInt(tastatur.nextLine());

    int subtotal = 0;

    subtotal += antBrod * 20;
    subtotal += antMelk * 15;
    subtotal += antOst * 40;
    subtotal += antYog * 12;

    System.out.println("Du skal betale: " + subtotal + " kr.");
  }
}