Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

0.07: Avansert kompilering

Filnavn: Hei.java og Hallo.java

 1. Opprett to filer Hei.java og Hallo.java. Skriv klassene Hei og Hallo i hver sin fil.
 2. Skriv main-metoder i begge klassene.
 3. Skriv en print-setning i Hei.java som printer ut "Hei", og en print-setning i Hallo.java som printer ut "Hallo".
 4. Kompiler begge klassene samtidig.
 5. Kjør klassene hver for seg.

Hint: Du kan kompilere flere filer samtidig ved å spesifisere flere filnavn etter "javac".

Vis løsningsforslag

1 - 3:

// I Hei.java:
class Hei {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hei");
  }
}

// I Hallo.java:
class Hallo {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hallo");
  }
}

4.

> javac Hei.java Hallo.java

5.

> java Hei
Hei
> java Hallo
Hallo