Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

04.3 Abstrakte personer

Skriv et klassehierarki for personer, studenter, bachelorstudenter, masterstudenter, ansatte, forskere og professorer. En person har et navn og en alder, mens en student i tillegg har et kurs og et lærested. En bachelorstudent har ikke tilgang til lærestedet utenfor åpningstidene, mens en masterstudent kan komme inn når som helst. Ansatte har en timeslønn, mens forskere i
tillegg har et fagområde. En professor underviser i et gitt kurs i tillegg til å forske.

a) Tegn først et klassediagram av hierarkiet.

b) Implementer klassehierarkiet i Java. Hver klasse skal ha en konstruktør som tar i mot relevant informasjon og en utskritsmetode. Bruk abstrakte klasser og metoder.

c) Test programmet ditt ved å skrive et lite testprogram i main