Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

04.4 Biler og busser

I denne oppgaven skal du lage et program som skal holde styr på data om motorkjøretøy av ulike slag (busser, personbiler og varebiler) og deres eiere.

For hvert kjøretøy - uansett slag - skal følgende data lagres:

  • Registreringsnummer (String)
  • Fabrikkmerke (String)
  • Eierens navn (String)

Alle kjøretøy har ulike registreringnummer. Du kan anta at alle eiere har ulike navn. Eierens navn er enten navnet til en person eller et firma. Programmet skal håndtere kjøretøy av følgende slag:

  • Busser. I tillegg til det som lagres for alle kjøretøy, skal det for hver buss lagres antall sitteplasser.
  • Personbiler, med antall sitteplasser.
  • Varebiler, med maksimal lastevekt.

For personbiler og varebiler skal programmet kunne beregne årsavgift, som for personbiler er konstant lik 3000 kroner, mens den for varebiler er lik 4 * maksimal lastevekt.

a) Deklarer klassene for kjøretøy, busser, biler, personbiler og varebiler med deklarasjoner av passende attributter (husk subklasser!). Alle klassene skal inneholde metoder for å lese inn og skrive ut data. For hver bil skal også årsavgiften skrives ut.

b) Lag et kommandostyrt program som holder styr på data om kjøretøy. Programmet skal kunne håndtere kommandoer for å:

  • Registrerer nytt kjøretøy, etter å ha spurt brukeren om typen kjøretøy.
  • Skrive ut alle data om kjøretøyet hvis det finnes, etter å ha spurt bruken om et registreringsnummer.
  • Summere registreringsavgiften for alle biler registrert på en eier, etter å ha spurt brukeren om et navn (på person eller firma).