Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

04.1 Bygninger

a) Lag en klasse Bygning og en subklasse Skyskraper. Deklarer konstruktører i begge klassene og la dem kun skrive ut en identifiserende tekst. Opprett et objekt av klassen Skyskraper og forklar med én setning hva som skjer.

b) Utvid konstruktøren i Skyskraper med et kall på super(), og forklar igjen med én setning hva som skjer.

c) Utvid konstruktøren i Bygning til å ta en parameter bruttoAreal (double), og utvid konstruktøren i Skyskraper til å ta to parametere bruttoAreal (double) og antallEtasjer (int). Hvilke forandringer må gjøres for at konstruktøren i Bygning skal bli kalt når et Skyskraper-objekt opprettes?

d) Er det mulig å kalle på konstruktører i superklassen ved hjelp av konstruktøren sitt navn?