Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

03.4 Arv av egenskaper

Opprett to klasser A og B, hvor B er en subklasse av A. Begge klasser skal kun ha en metode som skriver ut hvilken klasse de befinner seg i. Opprett et objekt av typen B og la to pekere peke til dette objektet, en peker av type A og en av type B.

a) Kall på utskriftsmetoden for hver av de to pekerne. Forklar hva som skjer.

b) Kommenter vekk utskriftsmetoden fra klassen A. Hva skjer?

c) Fjern kommenteringen fra utskriftsmetoden i A, men kommenter vekk utskriftsmetoden fra B. Hva skjer?