Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

03.3 Geometriske figurer

Trekanter, sirkler, rektangler og kvadrater er alle geometriske figurer. For alle slike figurer skal det være mulig å beregne figurens areal.

a) Tegn et klassediagram som viser forholdet mellom de geometriske figurene.
(Hint: det bør bli fem klasser!)

b) Skriv programkode som gjenspeiler klassediagrammet fra deloppgave a.

c) Lag en tabell med geometriske figurer som skal inneholde:

  • En trekant med høyde 2 og bredde 3.
  • En sirkel med radius 3.
  • Et rektangel med bredde 3 og høyde 7.
  • Et kvadrat med sidelengde 4.

Summér arealet av de geometriske figurene. Svaret skal bli 68.2743.