Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

03.1 Virveldyr og pattedyr

Vi har fire klasser: Virveldyr, Pattedyr, Primat og Fisk. Noen klasser skal være subklasser av andre klasser. Vis forholdet mellom klassene ved å tegne et klassediagram.