Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

02.4 Grensesnitt for motorkjøretøyer

Staten har bestemt at alle motorkjøretøyer (biler, busser, lastebiler osv) skal bli mer miljøvennlige. For å få til dette vil de ha informasjon om alle kjøretøyene og hvor mye CO2 de slipper ut. Derfor krever de at alle nye kjøretøy skal oppgi hvor mye CO2 de slipper ut i året. Denne informasjonen skal myndighetene lagre i et arkiv, for å senere beregne mengden av årlig CO2-utslipp. Som INF1010-student blir du bedt om å simulere dette i et dataprogram. Dette kan vi gjøre på følgende måte:

Vi skal deklarere et interface for miljøvennlige kjøretøy med en metode double mengdeCO2();

a) Skriv en klasse for miljøvennlige biler, miljøvennlige busser og miljøvennlige lastebiler som implementerer interfacet for miljøvennlige kjøretøy. Alle kjøretøyene skal ha informasjon om hvor mange liter bensin de bruker i året. En personbil bruker ca. 9000 liter, en buss ca. 18 000 og en lastebil ca. 12 000. For hver liter bensin et kjøretøy bruker, slippes det ut 2,32 kilo CO2. En bil skal i tillegg ha informasjon om antall seter, en buss om maks antall passasjerer, og en lastebil skal ha info om maksvekt av last.

b) Opprett en tabell som kan holde miljøvennlige objekter. I denne tabellen skal du legge flere miljøvennlige biler, busser og lastebiler.

c) Myndighetene vil beregne mengden CO2 som slippes ut fra bil-, buss- og lastebiltrafikk i året. Gå igjennom alle kjøretøyene i tabellen din og legg sammen det totale CO2-utslippet for et år.

d) I denne oppgaven skal vi finne mengdenCO2 som slippes ut per person. I denne oppgaven skal vi kun se på biler og busser. Vi antar at alle bilene og bussene er fulle, dvs. at i personbilen er alle setene fylt opp, og hver buss er lastet med et maks antall passasjerer. Regn ut hvor mye CO2 som slippes ut per person for alle bilene og bussene våre. Hva blir resultatet dersom du bytter ut noen av personbilene med en buss?

(Hint: Bruk operatoren instanceof til å finne ut om objektet ditt er en bil eller en buss.)