Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

05.1: Butikk.java

Vi skal nå lage en kø i en butikk.

a) Lag en klasse Person. Den skal ha et navn, en tekst som angir hvilken gjenstand personen skal kjøpe og en peker til neste person. Et eksempel på en person:

Navn: Niels Henrik Abel
Gjenstand: Kladdebok med ruter
Neste person: Vilhelm Bjerknes

b) Lag en klasse Butikk som inneholder en peker til første person i køen. Den har en metode for å legge til personer i køen med signaturen:

public void entreButikk(Person p)

Butikk skal ha en metode kassa(), som ikke skal ha noen returverdi. Den skal betjene den første personen i køen fram til køen er tom. Dette skal gjøres ved å skrive ut hvem som står først i køen, samt hva de kjøper. Så skal denne personen fjernes fra køen ved at pekeren til første personen i køen flyttes til neste person (hvis det finnes noen).

Eksempelutskrift:

Niels Henrik Abel kjøper kladdebok med ruter.
- Hade bra!
Vilhelm Bjerknes kjøper termometer.
- Hade bra!
Sheldon Cooper kjøper lego.
- Hade bra!
Ingen flere kunder. Vi stenger butikken for i dag.

c) Skriv en klasse som inneholder main-metoden. Her skal du opprette 5 Person-objekter og legge til disse i køen i butikken. Test alt sammen ved å kalle metoden kassa().