Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.5: Parkeringshus.java

I denne oppgaven trenger du klassene Bil.java, Motorsykkel.java og Parkeringsplass.java fra forrige oppgave.

Vi skal nå modellere et parkeringshus. Parkeringshuset vårt skal ha to etasjer, og det er 10 plasser i hver etasje.

a) Skriv klassen Parkeringshus.java. Klassen skal inneholde to arrayer, etasje1 og etasje2 av pekere til objekter av Parkeringsplass. Hver array skal ha 10 plasser.

b) Skriv et fullstendig program som gjør følgende:

  • Opprett tre biler og tre motorsykler
  • Opprett parkeringsplasser i første og andre etasje, og parker to bilene og motorsyklene på plassene. Du velger selv hvilke som skal stå hvor. (Tips: Husk at klasseparameteren til de nyopprettede parkeringsplassene må stemme overens med typen av kjøretøy som skal parkere på plassen).
  • La alle motorsyklene kjøre ut av parkeringshuset. Husk å sette pekerne til parkeringsplass-objektene de har stått på til null, slik at man evt. kan opprette nye parkeringsplasser med annen generisk parameter her, om man trenger plassen senere.

c) Tegn datastrukturen slik den ser ut etter endt kjøring av programmet du skrev i b.