Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.4: Parkeringsplass.java

I denne oppgaven lager vi klassene Bil.java og Motorsykkel.java, for å teste beholderen vår.

I denne oppgaven skal vi lage en klasse for å modellere en parkeringsplass. På parkeringsplassen kan både biler og motorsykler parkere. Dette må vi ta høyde for i programmet vårt.

a) Opprett klassen Bil.java. Hver bil skal inneholde informasjon om registreringsnummer og antall passasjerseter.

b) Opprett klassen Motorsykkel.java. Hver motorsykkel skal inneholde informasjon om registreringsnummer og motorstørrelse i kubikkcentimeter (avrundet til nærmeste heltall).

c) Skriv klassen Parkeringsplass.java. Klassen skal være generisk, slik at både biler og motorsykler kan benytte parkeringsplassen. Parkeringsplassen må inneholde en peker til kjøretøyet som er parkert på plassen, samt offentlige metoder for å parkere kjøretøy, og kjøre parkerte kjøretøy ut av parkeringsplassen.