Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.3: Beholder.java

I denne oppgaven skal vi lage en beholder som skal kunne holde på elementer av vilkårlig type. Vi kommer til å opprette klassene Kvadrat.java, Sirkel.java og KvadratBeholder.java for å teste denne.

a) Start med å skrive en klasse Kvadrat. Et kvadrat har en sidelengde som er av typen double, og denne skal være deklarert private. Kvadrat skal ha to offentlige metoder, en til å beregne omkrets, og en til å beregne areal.

b) Dette er en uferdig beholder for kvadratobjekter:

public class KvadratBeholder {

  private ??? kvadrat;

  public ??? settInn(??? kvadrat) {
    this.kvadrat = kvadrat;
  }

  public ??? taUt() {
    return this.kvadrat;
  }
}

Fyll inn for de fire ???.

c) Skriv en klasse Sirkel, denne kan være helt tilsvarende Kvadrat, men skal ha en radius i stedet for sidelengde.
(Hint: Du kan bruke Math.PI for å få en god tilnærming til verdien av pi)

d) Vi ønsker å ha en beholder for sirkler også. Istedet for å skrive en beholder for sirkler kan vi generalisere kvadrat-beholderen slik at den kan holde på et objekt av vilkårlig type. Dette kan vi gjøre ved å skrive beholderen som en parametrisert klasse. Skriv klassen Beholder.