Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.2: Hus.java

a) Opprett en klasse Hus, og utvid Person.java fra oppgave 1.1 slik Person har en referanse til et objekt av denne.

b) Skriv og utfør et fullstendig program som oppretter et Person-objekt og etHus-objekt, og la personen eie dette huset. Tegn datastrukturen slik den utvikler seg mens programmet utføres. (Her vil du ikke få noe utskrift som indikerer at programmet er riktig).

c) Utvid programmet slik at også huset vet hvem eieren er. Skriv til slutt ut navnet på personen som eier huset. Tegn datastrukturen slik den utvikler seg mens programmet utføres.
Hint: La Hus-objektet være slik at det inneholder en peker til et Person-objekt

d) I oppgavene over skulle du lage to objekter som peker på hverandre. Diskuter når du kan sette slike pekere i konstruktøren, og når du må gjøre det ved hjelp av egne metoder. Diskuter også hva som skjer om pekerne er private og når de ikke er det (public).

e) Skriv programmer som gjør begge deler (dvs. setter flest mulig peker i konstruktørene kontra det å sette alle pekerne senere (f.eks. ved hjelp av metoder). Tegn og forklar.

Vis løsningsforslag
class Hus{
    private Person eier;

    public void settEier(Person p) {
        eier = p;
    }
}