Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.10: Kroppstemperatur.

Navn: Kroppstemperatur.java

Hos friske mennesker varierer kroppstemperaturen vanligvis mellom 36.5 og 37.5 grader. Lag et program som avgjør om en persons kroppstemperatur ligger henholdsvis under, innenfor eller over normal kroppstemperatur. Programmet skal lese kroppstemperaturen fra terminal. (Hint: Her må du lese inn double-verdier fra terminalen! Vi kan bruke Double.parseDouble()).

Vis løsningsforslag
import java.util.Scanner;

class Kroppstemperatur{
  public static void main(String [] args){
    double lavTemp = 36.5;
    double hoyTemp = 37.5;

    //Innlesing fra bruker
    System.out.println("Skriv inn din kroppstemperatur:");
    Scanner tastatur = new Scanner(System.in);
    String linje = tastatur.nextLine();
    double brukerTemp = Double.parseDouble(linje);

    if(brukerTemp < lavTemp){
      System.out.println("Du har lavere kroppstemperatur enn normalen");
    } else if (brukerTemp > hoyTemp){
      System.out.println("Du har høyere kroppstemperatur enn normalen");
    } else {
      System.out.println("Du har normal kroppstemperatur");
    }
  }
}