Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.09: Skatt i Ruritania.

Navn: SkattRuritania.java

I det fiktive landet Ruritania er skattereglene slik at hvis en person har inntekt < 10000, så betaler man 10% skatt på hele inntekten, og hvis inntekten >= 10000, så betaler man 10% skatt på de første 10000 kronene og 30% skatt på resten av inntekten. Lag et program som regner ut og skriver ut hvor mange kroner som skal betales i skatt. Programmet skal lese inntekten (som antas å være et desimaltall) fra terminal.

Vis løsningsforslag
import java.util.Scanner;

class SkattRuritania {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner tastatur = new Scanner(System.in);
    double inntekt = 0.0;
    double skatt = 0.0;

    System.out.println("Tast inn din inntekt:");
    inntekt = Double.parseDouble(tastatur.nextLine());

    if(inntekt < 10000) {
      skatt = inntekt*0.1;
    }
    else {
      skatt = ((10000*0.1) + ((inntekt - 10000)*0.3));
    }

    System.out.println("Skatt: " + skatt);
  }
}