Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.07: Finn ut om siste siffer er felles.

Navn: SisteSiffer.java

Gitt tre heltallsvariable, a, b og c med ikke-negative verdier som du velger selv. Sjekk om to eller flere har felles siste siffer, og skriv eventuelt ut disse til skjerm.

Vis løsningsforslag
class SisteSiffer {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 43;
    int b = 123;
    int c = 324;

    if(a % 10 == b % 10) {
      System.out.println("a og b har like siste siffer");
    }

    if(a % 10 == c % 10) {
      System.out.println("a og c har like siste siffer");
    }

    if(b % 10 == c % 10) {
      System.out.println("b og c har like siste siffer");
    }
  }
}

Operatoren % som er brukt her, kalles "modulo". Den beregner resten av det første tallet delt på det andre tallet. I 10-tallssystemet vil resten av et tall delt på 10 alltid være det siste sifferet i tallet (prøv selv!).

Merk at vi bruker if hele veien, og ikke else if. Årsaken er at det er mulig at flere tall har felles siste siffer -- og da vil vi ha ut alle!