Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

1.11: Ulike verdier.

Navn: UlikeVerdier.java

Lag et program som inneholder to heltallsvariable, i og j.

Gi variablene verdier som du selv velger. Sjekk om i og j er forskjellige, og skriv ut til skjerm enten i og j har ulike verdier eller i og j har ikke ulike verdier.

Varier verdiene du setter for i og j, og sjekk at resultatet blir som forventet i alle tilfellene.

Vis løsningsforslag
class UlikeVerdier {
  public static void main(String[] args) {
    int i = 4;
    int j = 1233;

    if(i != j) {
      System.out.println("i og j har ulike verdier");
    } else {
      System.out.println("i og j har ikke ulike verdier");
    }
  }
}